't SCHALIËNHUIS LOENHOUT

 

Het vroegere dorpsleven van Loenhout speelde zich vooral af rond wat nu het Oude Dorp wordt genoemd. Evenwijdig aan de Loenhoutse tak van de familie loopt de geschiedenis van het huis, waarin het bierbrouwen beoefend werd (in een tijd dat drinkbaar water zeer schaars was), het nog steeds bestaande SchaliŽnhuis te Loenhout. Het SchaliŽnhuis is gelegen aan de Plaetse. Het is een van de oudste nog bestaande huizen van Loenhout. Toen Michiel van Elsacker het kocht rond 1560 van de erfgenamen van Wouter van den Cloot was het een van de bijzonderste huizen van Loenhout. Het was een grote boerderij met een brouwerij en een gelagzaal. In de 16e eeuw, vooral rond 1580, toen de pest heerste over Loenhout, Wuustwezel en Brecht, was bier drinken een veiligheid. Men was zeker dat men iets dronk dat vrij was van ziektekiemen. Het bier was een brouwsel van granen in kokend water en de besmetting was dus geringer dan bij het drinken van water. Herbergen met een eigen brouwerij kenden dus succes en van heide en verre kwam men in het SchaliŽnhuis veilig bier drinken. Het Schalienhuis bleef gedurende bijna 300 jaar in het bezit van van Elsackers. Thans is het eigendom van Sus en Ingrid Vissers-Aernouts.

 
 

 

 

Parallel with the history of the family took place the history of the house, in which the beer was brewed ( in a time that potable water was very scarce), the still existing « Schaliënhuis » at Loenhout. The « Schaliënhuis » is situated at the square (= de Plaetse). It is one of the oldest still existing houses at Loenhout. In the time that Michiel van Elsacker bied this house, around the year 1560, it was one of the most important houses of Loenhout. It was a big farm with a brewery and a parlour. In the 16th century, especially around 1580, while there was a pest-epidemic in Loenhout, Wuustwezel and Brecht, drinking of beer was a safety. People was sure that they where drinking beer that was free from disease-germs. The beer was a brew of grains in boiled water and the possibility of infection was lesser than while drinking water. Parlours with their own brewery had a lot of succes and from far and near people came drinking the safe beer in the « Schaliënhuis ». The « Schaliënhuis » was for about 300 years the property of the family van Elsacker. At this moment it is owned by Sus and Ingrid Vissers-Aernouts.

 
Stamboom Rombouts vanaf 1530
 
 
Home