Rombouts sinds 1530

AMBACHTSHEERLIJKHEID OUD EN NIEUW VOSSEMEER EN VRIJBERGHE

 

Geschiedenis ten tijde van de bewoners Rombouts:

Smidse met woonhuis van de familie Rombouts vanaf circa 1790 (foto 2006) Dorpsweg Oud Vossemeer.

Smidse met woonhuis van de familie Rombouts vanaf circa 1790 (foto 2006), Dorpsweg Oud Vossemeer.

Cornelis Rombouts (*1764-1809†) geboren in Halsteren huwde Maria Linders(*1768-1833†) op 1 juli 1788 te Oud-Vossemeer en vestigde zich daar als smid.
Zij kregen elf kinderen waarvan de zonen, o.a. Petrus Rombouts, Mattheus Rombouts, Jacobus Johannes Rombouts, ook smid werden in Oud-Vossemeer.

 

1760: Op 20 januari worden in heel het eiland trillingen gevoeld van een aardbeving. Vier jaar eerder was dat ook al het geval.

1766: Op liet grondgebied van Oud-Vossemeer staan 102 huizen. 12 barakken, 54 schuren en stallen en 26 boerderijen.

1768: Het nieuwe rechthuis met gevangenis wordt in gebruik genomen. Er komen echter allerlei gebreken voor de dag, die op kosten van de aannemers hersteld worden en daarom prijkt het jaartal 1771 op de voorgevel. Het gebouw is in 1954/1955 gerestaureerd. De aandeelhouders van de NV . Ambachtsheerijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe vergaderen er ieder jaar in juni.

1768: Maria Linders (Leenders, Leenaerts?) wordt geboren op 30 september. Zij zal huwen met Cornelis Rombouts op 1 juli 1788. Maria zal een winkel beheren en Cornelis een smederij te Oud-Vossemeer.

1774: De ambachtsheren kopen een deel van de in het noordwesten aan hun gebied grenzende heerlijkheid Vrijberghe. De resterende delen verwerven ze in 1781 en 1845. Tot 1816 is Vrjberghe een zelfstandige gemeente, daarna wordt ze met Oud-Vossemeer verenigd.

1781: In de nacht van 11 op 12 juni woedt een felle brand in het dorp. Zeven huizen en twaalf grote en kleine schuren gaan in vlammen op.

1786:Het dorp bestaat uit 150 huizen, een molen en 2 meestoven. het telt 564 personen boven de 3 jaar.

1788 : Maria Linders (Leenders, Leenaerts?) huwt op 1juli 1788 Cornelis Rombouts. Zij zullen elf kinderen krijgen. Velen worden ook smid en wagenmaker.

Rombouts smederij sinds circa 1790

1795 In februari worden vesting en eiland Tholen zonder slag of stoot overgegeven aan de Fransen. De bezetting zal tot het voorjaar van 18 l 4 duren. De burgerij stelt 7 (en in Nieuw-Vossemeer 4) tijdelijke afgevaardigden aan die een door het volk benoemd dorpsbestuur installeren (alle zittende functionarissen worden herbenoemd). Dit is een gevolg van de inval van de Fransen, met hun idee├źn van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Predikant J.W. de Bruyn en koopman G. v d Linde worden in april en mei namens de inwoners afgevaardigd naar Middelburg, waar de representanten van het volk van Zeeland vergaderen. In 1806 bereiken ambachtsheren en burgerij overeenstemming over de verdeling van de eigendommen en middelen.

 

1798: Oud-Vossemeer telt 876 inwoners.
oud-vossemeer 1798 
smidsklokje en Roosevelthuis

1798 . Kijkje op smidsklokje, Ambachtsherenhuis en links Roosevelthuis

De smeden Rombouts waren werkzaam in Oud-Vossemeer.1798: De Johannes de Doperkerk, na de reformatie door de protestanten voor hun eredienst in gebruik genomen, komt definitief aan de Ncderduits Gereformeerde gemeente. Deze betaalt de rooms-katholieke gemeenschap daarvoor een schadevergoeding van 160 gulden en 13 stuivers. In 1834 wordt het gebouw aanzienlijk verbeterd en ook in 1913/14 vindt een restauratie plaats.1809: Op zijn rondreis door Brabant en Zeeland rijdt koning Lodewijk Napoleon op 5 mei door het dorp. Een dag eerder is hij in Nieuw-Vossemeer en de koning besluit dit dorp bij Brabant te voegen, gezien de ligging aan de oostkant van de Eendracht.

1812: Op 12 juni wordt in het dorp Jonkheer Eduard August Otto de Casembroot geboren, die het brengt tot gouverneur (opvoeder) van de oudste zoon van koning Willem III. Daarna is hij minister van oorlog (1859) en lid van de Raad van State (1862). Hij overljdt in 1883 in Den Haag.

1836: Een groep lidmaten scheidt zich af van de hervormde gemeente. Dit wordt de Kruisgemeente (1850), later de Christelijk Gereformeerde Kerk (1863) en uiteindelijk de Gereformeerde Kerk (1892). Sinds 1851 kerkt men in de Molenstraat, tot in 18771 een kerk wordt gebouwd in de Hofstraat (die is in 1975 afgebroken en vervangen door het huidige gebouw).

1836: Op 30 mei wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe dorpsschool aan de Molenstraat (tot dan werd school gehouden in een zijheuk van de hervormde kerk). In 1883 wordt deze school vernieuwd en in 1970 wordt de huidige Die Heenetrechtschool in gebruik genomen.1841: De rooms-katholieken, die tot dan in Nieuw-Vossemeer kerken, nemen op 16 december een eigen kerk in gebruik aan de Dorpsweg.

 

smidse Rombouts te Oud Vossemeer

Smidse met woonhuis van de familie Rombouts vanaf circa 1790 (foto 1976) Dorpsweg Oud Vossemeer.

 

1839: Zoon Jacobus Johannes Rombouts (*1806-1862†) huwde op 3 mei 1839 te Zierikzee, Henrica Verhulst.
Hij vestigde zich als smid te Zierikzee. Net als broers en zusters die ook naar Zierikzee trokken en waarvan meerdere smid en/of wagenmaker werden.

Jacobus en Henrica kregen 13 kinderen.
Onder hun zonen waren smeden en een wagenmaker,
te (klik op:)

naar Zierikzee