Rombouts sinds 1530

 

Hermanus Rombouts geboren 8 May 1753) in Halsteren

(half-brother/demi-frère/halfbroer van Johannes Rombouts (geb 1732).

 

Hermanus Rombouts was een halfbroer van Johannes Rombouts (geb 1732). Johannes is de vader van de 7e generatie van de hoofdstamboom. Johannes en Hermanus zijn zonen van Adam Janszoon Rombouts (Vader 6de generatie)

Deze zijtak Hermanus begint dus ook als 7e generatie. In de 10de generatie verandert de naam in Rombout (zonder 's')

 

naam/name

gezinslid /

fam.member

geboren te/

born at

geb.datum/

birthdate

overleden te/

died at

overl.

datum/

date

gehuwd met, op/

married

with , on

7th GENERATION:            

Hermanus Rombouts

(Hermannus)

vader
Halsteren
8 May 1753
Halsteren
28 May 1803

married/gehuwd met Hermanus on/op 20 May 1787

te Bergen op Zoom, getuigen waren Cornelis van Oolen en Maria Gelten.

Hermanus en Johanna woonden in "Lepelstraat" te Halsteren.

Johanna van Oolen moeder
Bergen op Zoom
2 May 1759
Halsteren
23 Dec 1829

Kregen de volgende kinderen/

had the following children :

 

Lepelstraat
Het kerkdorp Lepelstraat was oorspronkelijk één straat met een veertigtal huizen en enkele boerderijen. De straat is gegroeid tot een behoorlijke woonkern. Lepelstraat heeft altijd onder Halsteren behoord en speelde in de geschiedenis van dat dorp een belangrijke rol. Toen na de tachtigjarige oorlog (1648) de openlijke uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden was werd voor de parochie Halsteren in de schuur van de Celse Hoeve te Lepelstraat een schuurkerk ingericht. In 1830 werd Lepelstraat officieel tot afzonderlijke parochie verheven. De patroonheilige werd Sint-Antonius van Padua. Uit heel West-Brabant trokken katholieken in processie naar Lepelstraat om deze heilige te vereren. Na de Tweede Wereldoorlog is Lepelstraat met nieuwe wijken uitgebreid.

 

1. Adam Rombouts
zoon
Halsteren 
29 May 1788
Halsteren 
17 Dec 1837
married/huwde Cornelia van Eekelen
2. Joannus Rombouts
zoon
Halsteren 
11 Feb 1791
Halsteren 
married/huwde Dingena Bakx on/op 29 May 1824
3. Michael Rombouts
zoon
Halsteren 
20 Jun 1794
Halsteren 
24 Mar 1797
 
8th GENERATION:            

Adam Rombouts

labourer/arbeider

vader
Halsteren 
29 May 1788
Halsteren 
17 Dec 1837
married/huwde Cornelia van Eekelen op 19 aug 1810

Cornelia van Eekelen

labourer/arbeider

moeder
Nieuw Vossemeer  
6 Jul 1789
Oude Tonge (Z.H.)
23 Apr 1842
Cornelia was de dochter van Johannes van Eekelen en Maria Maes
Kregen de volgende kinderen/

had the following children :

 
 
 
 
 
 

Halstersche weg, Bergen op Zoom

 
1. Maria Rombouts
dochter
Halsteren 
26 Jul 1812
 
 

 Johannes Nijssen op 8 oct 1847

Johannes was eerder getrouwd met
Joanna Elisabeth Willems

2. Johanna Rombouts
dochter
Halsteren 
20 Aug 1813
 
 
 Pieter Pollemans op 9 aug 1837
3. Helena Rombouts
dochter
Halsteren 
18 May 1815
 
 
 
4. Jacoba Rombouts
dochter
Halsteren 
28 Mar 1817
 

1. Adrianus Huijgen op 26 feb 1840

2. Petrus Johannes Dons (38 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1808, zoon van Wilhelmus Dons en Isabella van Putte.
(Hij is eerder getrouwd te Woensdrecht op 2 april 1834, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia Hendrikx, geboren te Woensdrecht, dochter van Antonie Hendrikx en Johanna van der Heijden. Hij is later getrouwd te Halsteren op 17 september 1851, op 43-jarige leeftijd met Jacoba Rombouts (34 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1817, dochter van Adam Rombouts en Cornelia van Eekelen.)

P.J. Dons is ook getrouwd geweest met:Maria Catharina van Loon, geboren te Ossendrecht op 21 mei 1812, overleden te Woensdrecht op 5 januari 1850, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 16 juni 1846, op 34-jarige leeftijd met Petrus Johannes Dons.
 

5. Johannes Rombouts
zoon
Halsteren 
25 feb 1819
Halsteren 
5 May 1895

married/gehuwd

1. Boukje Pieters Heistra (+6 Jul 1853)

2. Marijke Johannes Molenaar on/op 16 Dec 1854 te Arum (Friesland)

6. Wilhelmus Rombouts
zoon
Halsteren 
11 May 1820
 
 
 
7. Hermannus Rombouts
zoon
Halsteren 
17 Apr 1825
 
 
 
9th GENERATION:
 
 
 
 
 
 
Johannes Rombouts
vader
Halsteren
25 feb 1819
Halsteren
5 May 1895

married/gehuwd

1. Boukje Pieters Heistra (+6 Jul 1853)

2. Marijke Johannes Molenaar on/op 16 Dec 1854 te Arum (Friesland)

1. Boukje Pieters Heistra (+)
1st wife/ 1ste vrouw
6 Jul 1853

No children/geen kinderen
 
 
 
 
 
 
2. Marijke Johannes Molenaar

 

Arum (Friesland)

2nd wife/2de vrouw

moeder

6 Jan 1828
12 Feb 1918
Achlum(Friesland)
Marijke was de dochter van Johannes Harmen Molenaar en Jeltje Dijkstra. Huwde on/op 16 Dec 1854 te Arum (Friesland)
Johannes en Marijke

kregen de volgende kinderen/

had the following children :

 
 

NB. Vanaf deze kinderen (10de generatie) verandert in deze stamtak de naam Rombouts in Rombout

1. Adam Rombout
zoon
Arum (Friesland)
13 Jan 1856
Arum (Friesland)
20 feb 1856
 
2. Anne Rombout (twins/tweeling)
zoon
Arum (Friesland)
13 Jan 1856
Arum (Friesland)
29 Mar 1856
 

3. Cornelia Rombouts

(De enige van deze generatie met de naam Rombouts i.p.v. Rombout)

dochter
Arum (Friesland)
20 jan 1858
Arum (Friesland)
26 Jul 1898

married/huwde Doeke Tolsma (born/geb. 28 Apr 1854 ) on/op 17 May 1889 .

Children/Kinderen: 1. Adam Tolsma (16 Jul 1880). 2.Aafke Tolsma (1 Aug 1881). 3. Bauke Tolsma (3 Sep 1882-5 May 1883+). 4. Marijke Tolsma (21 Oct 1883). 5. Lijsbeth Tolsma (4 Apr 1885). 6. Baukje Tolsma (13 May 1886-+25 Jan 1888). 7. Bauke Tolsma (4 Jul 1887) 8. Jeltje Tolsma (14 May 1889)

 

4. Adam Rombout

 

zoon
Arum (Friesland)
8 Aug 1862
Arum (Friesland)
 
 
5. Helena Rombout
dochter
Arum (Friesland)
17 dec 1863
Arum (Friesland)
 
 

6. Anne Rombout

labourer/arbeider

zoon
Arum (Friesland)
7 Dec 1865
Dongjum (Friesland)
15 mar 1917
married/huwde Pierkje Wielenga on/op 6 Jun 1891 in Dongjum.
7. Elisabeth Rombout
dochter
Arum (Friesland)
7 Dec 1866
Arum (Friesland)
 
 
8. Jeltje Rombout
dochter
Arum (Friesland)
22 Aug 1881 (?)
Arum (Friesland)
 
 
10th GENERATION:
 
 
 
 
 
 

Anne Rombout

labourer/arbeider

vader
Arum (Friesland)
7 Dec 1865
Dongjum (Friesland)
15 mar 1917
married/huwde Pierkje Wielenga on/op 6 Jun 1891 in Dongjum.
Pierkje Wielenga
moeder
Burgwerd (?) (Friesland)
18 Jun 1868
Dongjum (Friesland)
18 May 1928

 

Anne en Pierkje

kregen de volgende kinderen/

had the following children :

 
 
 
 
 
 
1. Jan Rombout
zoon
Arum (Friesland)
11 Jan. 1893
 
 
married/huwde Trijntje Span (born/geb. 26 Oct 1896- + 29 Feb 1928) Children/kinderen: 1. Anne Rombout, 2. Kees Rombout.
2. Aaltje Anna Rombout
dochter 
 Arum (Friesland)
11 Jun 1894 
 
 
married/huwde Sietze Zuidema. Children : 1.Anne Zuidema, 2. Piet Zuidema

3. Johannes Rombout

contractor/aannemer

 zoon
  Arum (Friesland)
21 Sep 1895 
Franeker 
25 Jul 1956 
 married/huwde Akke (Wijbes) Schaafsma
4. Ype Rombout

zoon

Achlum

(Friesland)

29 Apr 1902 

Franeker 

 
 
 
married/huwde Geiske Visser. Children/kinderen: 1. Gerrit Rombout, 2. Pierkje Rombout.
 5. Marijke Rombout
dochter 
Ried
9 Jul 1904
 
 

 married/huwde Dirk Bangma Children/kinderen: 1. Pierkje Bangma, 2. Folkert Bangma, 3. Ele Bangma.

They went to Canada/Zij vertrokken naar Canada.

 6. Cornelia Rombout
dochter
 
12 Aug 1907
 
17 Nov 1990
 married/huwde Willem van der Veer (Born/geb. 31 Jul 1907- + 17 Nov 1990(?). Children/kinderen: 1. Pierkje van der Veer, 2. Ijbele van der Veer, 3. Hendrik van der Veer, 4. Sjoerdtje van der Veer.
 7. Pierkje Rombout
 (related/familie?)
 
 
 
27 Jan 1914 
 
 8. Tjerkje Rombout
 dochter
Ried
28 Feb 1910 
Epe 
 
 married/huwde Henk Rolsma. Children/kinderen: 1. Nico Rolsma, 2. Marius Rolsma.
 11th GENERATION:
 
 
 
 
 
 

Johannes Rombout

contractor/aannemer

 vader
  Arum (Friesland)
21 Sep 1895 
Franeker 
25 Jul 1956 

 married/huwde Akke Wybes Schaafsma

on/op 30 May 1923

 Akke (Wijbes) Schaafsma
moeder 
 Wieuwerd
19 Jul 1892  
 Franeker
9 Mar 1984  
 Akke was de dochter van Willem Wybes Schaafsma en Jeltje Meinderts Wijnia.

 Johannes en Akke

 

 
 
 
 
 
 
 1. Willem Rombout
zoon 
 Franeker
18 Jun 1924 
 
 

 married/huwde Appie Buwalda (Born/geb. 10 Dec 1922)

Children/Kinderen: 1. Joop Rombout (married/huwde Appie Kooistra on/op 30 Sep 1976 , They have 2 children/Zij hebben 2 kinderen ... Rombout)

2. Bertha Rombout. 3. Egbert Rombout (married/huwde Joke de Vegt on/op 30 May 1984, The have 3 children/Zij hebben 3 kinderen ... Rombout)

 2. Anne Rombout
 zoon
 
4 Oct 1925
 
 

married/huwde Hieke Boersma (born/geb. 16 Dec 1926 at/te Warga) Children/kinderen: 1. Klaasje Rombout (married/huwde Eelke Talsma, They have 2 children/Zij hebben 2 kinderen, ...Talsma). 2. Johan Hayo Rombout (married/huwde Jacoba Hilly Keizer , they have 2 sons/zij hebben 2 zoons: Andries J. en Haye Rombout)

 

  3. Wiebe Rombout
zoon 
Dongjum 
 
 
 married/huwde Hille Hiemstra. Children 2/kinderen: Jannie en Johan
 4. Jan Rombout
zoon 
 
 
 
 
 married/huwde Aukje van der Galien
 12th GENERATION:
 
 
 
 
 
 

Jan Rombout

draglinemachinist

vader
 
 
 
 
 married/huwde Aukje van der Galien
 Aukje van der Galien
moeder 
 
 

 

 
 
 
Aukje is de dochter van Sjoerd van der Galien en Tetje Jansma.
 1. Hans (Johannes) Rombout
zoon 
Deze Hans (Johannes) Rombout is de onderzoeker van deze Rombout - stamtak. Hij begon ook bij Joannis Rombouts die circa 1530 in Loenhout (Belgie) werd geboren. Onze gegevens van de eerste 6 generaties kwamen op kleine verschillen na, geheel overeen. De feiten die niet overeenkwamen zijn weggelaten.  

 

 2. Sjoerd Rombout
 zoon
 
 
 
 

 married/huwde Zwaantje Wanningen.

Children/kinderen: 1. Marjan Rombout , 2. Carla Rombout 3. Peter Rombout

 3. Akke Rombout
 dochter
 
 
 
 

 married/huwde: Teunis Bos.

Children/kinderen: 1. Laura Bos 2. Michel Bos

 4. Thea Rombout
dochter
 
 
 
 

partner: Terry Asimota

Child/kind: Isaac Asimota

 

Go to top